ĐÀ NẴNG QUY HOẠCH XÂY CẦU CẢNG CHO DU THUYỀN

Trước mắt, thành phố dự định xây dựng 10 cầu cảng cho du thuyền trên sông Hàn. Sáng 14/6, UBND thành phố Đà Nẵng đã họp bàn về quy hoạch xây dựng hệ thống cầu cảng phục vụ neo đậu du thuyền trên sông Hàn.

Trước mắt, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, yêu cầu Viện Quy hoạch, Sở Xây dựng lên phương án xây dựng 10 cầu cảng.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì kêu gọi đầu tư xây dựng, trong tháng 7 này Viện Quy hoạch phải có báo cáo cụ thể cho UBND thành phố xem xét. Sau đó, UBND thành phố sẽ cho làm các cầu cảng tạm để du thuyền neo đậu rồi cho đầu tư xây dựng.

Trước đó, UBND Đà Nẵng đã đưa ra chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư xây dựng cầu cảng du thuyền như được miễn phí sử dụng cầu cảng, bến cảng dọc sông Hàn trong năm đầu hoạt động và giảm 50% phí cho hai năm tiếp theo; hỗ trợ 50% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và năm lao động trên mỗi tàu hai năm đầu; hỗ trợ quảng bá thương hiệu trong các chương trình xúc tiến thương mại và du lịch… Nhà đầu tư còn được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo lao động phục vụ trên du thuyền, cầu tàu.

Hoa Mai
Hoa Đào