Khách hàng


- Công ty Cổ Phần tư vấn điện 1 (PECC1)

- Taekwang Power Holdings (Hàn Quốc)

- Công ty Cổ Phần tư vấn điện 2 (PECC2)

Sembcorp Industries Ltd (Singapore)

- Công ty Cổ Phần tư vấn điện 3 (PECC3)

- Guangdong Electric Power Design Institute (GEDI – Trung Quốc)

- Jaks Resource Berhad (Malaysia)

- Công ty lưới điện phương nam Trung Quốc (CSG)

- Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1

- Công ty Cổ Phần tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)


ĐỐI TÁC CHÍNH

Hoa Mai
Hoa Đào