Kinh nghiệm khảo sát


Công ty có đủ nguồn nhân lực và trang thiết bị, máy móc để đảm nhận các dịch vụ khảo sát cho dự án đầu tư xây dựng công trình. Cho đến nay công tác khảo sát tại hiện trường cũng như lập mô hình đã được công ty thực hiện theo tiêu chuẩn hiện hành của trong nước và quốc tế, được đánh giá cao bởi các khách hàng, chủ đầu tư.

VPC có thể đảm bảo cung cấp dịch vụ khảo sát đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế cho những bước sau đây của dự án đầu tư xây dựng:

-          Nghiên cứu sơ bộ
-          Nghiên cứu khả thi
-          Thiết kế chi tiết
-          Thiết kế bản vẽ thi công

Trong những năm qua, VPC đã thực hiện công tác khảo sát cho những dự án sau đây:

  1. Khảo sát địa hình phục vụ lập Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng chuyên dụng cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2.
  2. Khoan khảo sát vật liệu trên biển phục vụ Lập Dự án đầu tư Trung tâm điện lực Duyên Hải, hạng mục san gạt mặt bằng.
  3. Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập Dự án đầu tư xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy điện Sông Hậu 1.
  4. Khảo sát địa hình, địa chất dự án Bến nhập liệu Tổng hợp Phà Rừng.
  5. Khảo sát địa hình, địa chất, lập mô hình tính toán song Dự án Trung tâm điện lực Bình Định.
  6. Khảo sát địa hình, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000, khảo sát địa chất Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng chuyên dụng Nhà máy nhiệt điện Bắc Giang.
  7. Khảo sát hiện trạng, khảo sát địa chất bổ sung và khảo sát địa hình cho Lập và đệ trình FS và Cung cấp dịch vụ tư vấn kĩ thuật cho công tác nạo vét tuyến luồng và các bến phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3.
  8. Khảo sát hiện trạng, khảo sát địa chất bổ sung và khảo sát địa hình cho Lập và đệ trình FS và Đánh giá tác động môi trường cho công công tác nạo vét tuyến luồng và các bến phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.
  9. Khảo sát hiện trạng, địa hình, địa chất, mô phỏng và lập mô hình toán (lập mô hình toán và số, mô phỏng mô hình chạy tàu) phục vụ công tác lập và đệ trình báo cáo FS của Cảng chuyên dụng Nhà máy Nhiệt điện Dung Quất.
Hình ảnh một vài trang thiết bị phục vụ khảo sát
 
 DGPS Trimble DSM-232
 
 Bathometer DESO-15
 
 Thiết bị đánh giá môi trường tại hiện trường
 
 Thiết bị đo phục vụ khảo sát thủy hải văn
 
 Phòng thí nghiệm

 Giàn khoan trên biển
 
Khoan trên sà lan 
 
 Ca nô phục vụ khảo sát
 
 Thực hiện thí nghiệm SPT và lưu mẫu

Hoa Mai
Hoa Đào