Dự án

 • Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng cảng của nhà máy nhiệt điện Công Thanh
  Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng cảng của nhà máy nhiệt điện Công Thanh
 • Dự án lập quy hoạch tổng thể tại Trung tâm Nhiệt điện An Giang
  Dự án lập quy hoạch tổng thể tại Trung tâm Nhiệt điện An Giang
 • Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng trung tâm điện lực Bạc Liêu
  Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng trung tâm điện lực Bạc Liêu
 • Dư án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng cảng sông nội địa KCN Tân Kim mở rộng
  Dư án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng cảng sông nội địa KCN Tân Kim mở rộng
 • Dự án công trình trên cầu cảng tổng hợp, Công ty Xăng dầu Quân đội – Hải Phòng
  Dự án công trình trên cầu cảng tổng hợp, Công ty Xăng dầu Quân đội – Hải Phòng
 • Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy nhiệt điện An Khánh II
  Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy nhiệt điện An Khánh II
 • Dự án tư vấn xây dựng cảng ở nhà máy nhiệt điện than tại Phú Quốc
  Dự án tư vấn xây dựng cảng ở nhà máy nhiệt điện than tại Phú Quốc
 • Dự án quy hoạch xây dựng Nút giao thông đường thủy Nhà máy nhiệt điện than Hải Dương
  Dự án quy hoạch xây dựng Nút giao thông đường thủy Nhà máy nhiệt điện than Hải Dương
 • Dự án cảng chuyên dụng Trung Tâm điện lực Bình Định
  Dự án cảng chuyên dụng Trung Tâm điện lực Bình Định
 • Dự án san gạt mặt bằng trung tâm điện lực Duyên Hải
  Dự án san gạt mặt bằng trung tâm điện lực Duyên Hải
 • Dự án quy hoạch cụm cảng chuyên dụng, cảng dịch vụ nội địa của KCN Tân Kim
  Dự án quy hoạch cụm cảng chuyên dụng, cảng dịch vụ nội địa của KCN Tân Kim
 • Dự án quy hoạch xây dựng cảng nhà máy nhiệt điện tỉnh Bắc Giang
  Dự án quy hoạch xây dựng cảng nhà máy nhiệt điện tỉnh Bắc Giang
 • Dự án tư vấn xây dựng cảng than trung tâm điện lực Vĩnh Tân
  Dự án tư vấn xây dựng cảng than trung tâm điện lực Vĩnh Tân
 • Dự án đầu tư xây dựng cảng chuyên dụng cho gói thầu lập dự án đầu tư Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
  Dự án đầu tư xây dựng cảng chuyên dụng cho gói thầu lập dự án đầu tư Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
 • Dự án xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy nhiệt điện Điền Công
  Dự án xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy nhiệt điện Điền Công
 • Dự án tư vấn xây dựng cảng biển Nam Du
  Dự án tư vấn xây dựng cảng biển Nam Du
 • Dự án xây dựng cụm cảng chuyên dụng thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Quảng Phúc
  Dự án xây dựng cụm cảng chuyên dụng thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Quảng Phúc
 • Dự án bến nhập liệu tổng hợp Phà Rừng
  Dự án bến nhập liệu tổng hợp Phà Rừng
 • Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng trung tâm điện lực Mông Dương
  Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng trung tâm điện lực Mông Dương
 • Dự án phê duyệt cho CT CP KCN Đình Vũ làm chủ đầu tư tại Cảng Hải Phòng
  Dự án phê duyệt cho CT CP KCN Đình Vũ làm chủ đầu tư tại Cảng Hải Phòng
 • Dự án lập nghiên cứu xây dựng cảng chuyên dụng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
  Dự án lập nghiên cứu xây dựng cảng chuyên dụng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
 • Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải III
  Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải III
 • Dự án đầu tư xây dựng và nạo vét tuyến luồng từ phao số “0” đến cảng Kỳ Hà
  Dự án đầu tư xây dựng và nạo vét tuyến luồng từ phao số “0” đến cảng Kỳ Hà
 • Dự án xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy nhiệt điện Nam Định
  Dự án xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy nhiệt điện Nam Định
 • Dự án nghiên cứu phương án vận chuyển than từ Quang Ninh về NĐ Nam Định
  Dự án nghiên cứu phương án vận chuyển than từ Quang Ninh về NĐ Nam Định
 • Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng chuyên dụng Nhà máy điện Duyên Hải
  Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng chuyên dụng Nhà máy điện Duyên Hải
 • Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy Nhiệt Điện Long Phú II
  Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy Nhiệt Điện Long Phú II
 • Dự án cảng chuyên dụng Sơn Mỹ - Trung tâm nhiệt điện Sơn Mỹ
  Dự án cảng chuyên dụng Sơn Mỹ - Trung tâm nhiệt điện Sơn Mỹ
 • Dự án xây dựng cảng chuyên dụng Nhà máy nhiệt điện Phú Thọ
  Dự án xây dựng cảng chuyên dụng Nhà máy nhiệt điện Phú Thọ
 • Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân III
  Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân III
 • Dự án lập quy hoạch Trung tâm nhiệt điện Sơn Mỹ
  Dự án lập quy hoạch Trung tâm nhiệt điện Sơn Mỹ
 • Dự án đầu tư xây dựng cảng chuyên dụng cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1
  Dự án đầu tư xây dựng cảng chuyên dụng cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1
 • Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân I
  Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân I
 • Thẩm tra hạng mục cảng than của dự án Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân
  Thẩm tra hạng mục cảng than của dự án Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân
 • Dự án xây dựng cảng chuyên dụng cho gói thầu nhà máy nhiệt điện than Hải Dương
  Dự án xây dựng cảng chuyên dụng cho gói thầu nhà máy nhiệt điện than Hải Dương
 • Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy Nhiệt điện Dung Quất
  Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy Nhiệt điện Dung Quất
 • Dự án đầu tư xây dựng cảng cho Nhà máy nhiệt điện Kiên Lương
  Dự án đầu tư xây dựng cảng cho Nhà máy nhiệt điện Kiên Lương
 • Dự án xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy nhiệt điện Uông Bí III
  Dự án xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy nhiệt điện Uông Bí III
 • Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2
  Dự án tư vấn xây dựng cảng chuyên dụng nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2
Hoa Mai
Hoa Đào