Dịch vụ


 • Chuẩn bị mặt bằng;
 • Phá dỡ;
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng;
 • Xây dựng công trình công ích;
 • Kinh doanh dịch vụ vân tải hàng hóa, giao nhận hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng và theo tuyến cố định;
 • Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ công bố mở cảng biển, luồng tàu;
 • Đo vẽ địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, thí nghiêm cơ lý đất đá, cát, cuội, sỏi, nước ngầm vật liệu xây dựng;
 • Xây dựng các công  trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu đường, đường ống hệ thống cấp thoát nước, các công trình văn hóa, thể dục, thể thao khu sinh thái, các công trình điện và trạm biến thế đến 35KV;
 • Tư vấn lập quy hoạch các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp (không bao gồm thiết kế quy hoạch);
 • Tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu và thực hiện đấu thầu (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, chứng khoán);
 • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, lập hồ sơ, tổ chức đấu thầu các công trình, quản lý dự án các công trình xây dựng, công trình thủy điện, nhiệt điện và báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp;
 • Thiết kế công trình cảng, đường thủy;
 • Thiết kế các công trình giao thông đường thủy;
 • Giám sát thi công xây dựng: Công trình dân dụng và công nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện;
 • Giám sát thi công xây dựng: Công trình giao thông (Cầu, đường bộ) trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện;
 • Giám sát thi công xây dựng:Công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện;
 • Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

ĐỐI TÁC CHÍNH

Hoa Mai
Hoa Đào